afvalverwerking

Afvalenergiecentrales hebben een belangrijke rol binnen de circulaire economie

Gaan afvalenergiecentrales en circulaire economie goed samen? Wij zien voor afvalenergiecentrales een belangrijke positie binnen de circulaire economie en hebben daar steekhoudende argumenten voor.

Nederland is koploper in recycling.

Van de 60 miljoen ton Nederlands afval wordt volgens CBS-berekeningen 80% gerecycled. Een 100% circulaire economie is echter een utopie. Materialen zijn niet oneindig recyclebaar, elk recyclingproces heeft reststromen, en Zeer Zorgwekkende Stoffen, zoals kankerverwekkende stoffen willen we niet recyclen, maar juist uit het systeem halen. Afvalenergiecentrales blijven daarom altijd nodig.

To zero waste utopia and the role of waste-to-energy

De circulaire economie lijkt een doel op zich, terwijl het een middel voor duurzaamheid moet zijn.

Hoogleraar en Nobelprijs-winnaar Ernst Worrell beschrijft in zijn ‘Handbook of Recycling’ dat niet alle recycling duurzaam is. Soms is het beter iets niet te recyclen, maar om te zetten in energie.

Handbook of Recycling

Als we in 2035 de Europese doelstellingen halen van minimaal 65% recycling en maximaal 10% storten (dus nog 25% verbranding), dan komen we in Europa in 2035 nog steeds 41 miljoen ton verbrandingscapaciteit tekort.

Dat betekent dat Europa nog 200 afvalenergiecentrales extra nodig heeft. De Nederlandse verbrandingscapaciteit is daarom dus broodnodig.

The confederation of European Waste-to-Energy plants

De Europese Commissie onderschrijft dat we op Europees niveau geen overcapaciteit in afvalverbranding hebben.

Het Nederlands beleid (LAP/3) stelt dat Nederland zich zal inspannen om onze vrije capaciteit in te zetten voor buitenlands afval omdat dit vanuit klimaatperspectief gunstig is. De importheffing op afval is hiermee in strijd.

Lap3 capaciteitsplanning

De Circular Economy Action Plan van de Europese Commissie draait wel aan de goede knoppen:

Maak afvalverbranding niet duurder, maar stimuleer de inzet van secundaire grondstoffen, zodat recycling interessanter wordt dan de inzet van primaire grondstoffen.

New circular economy action plan

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?