Nieuws

Volg hier de laatste ontwikkelingen over onze standpunten, activiteiten en nieuws. Ze laten onze actieve rol zien om de klimaatverandering positief te beïnvloeden.

04-10-2022

‘Kabinet, gebruik de volle potentie van AECs!’

Vanzelfsprekend kwamen in de Miljoenennota het milieu, de circulaire economie, het tekort aan energie en de betaalbaarheid ervan aan de orde. Onze afvalenergiecentrales (AECs) kunnen op deze terreinen een belangrijke bijdrage leveren – en do

13-09-2022

Kamervragen: Is de importheffing op afval nog wel verstandig?

De Kamerleden Bontebal (CDA) Mulder (CDA) en Haverkort (VVD) bevragen minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) in hoeverre de afvalimportheffing nog wel verstandig is omdat Afvalenergiecentral

06-09-2022

BRUSSEL: ‘Waste-to-energy speelt rol in circulaire economie’

In het laatste IPCC-rapport staat dat Europa 60 tot 70 miljoen ton CO₂-emissies zou kunnen afvangen bij afvalenergiecentrales (AECs) waarmee AECs zelfs negatieve CO2-emissies kunnen genereren.

22-08-2022

EU: ‘Gebruik bestaande afvalverbrandingscapaciteit!’

'Lidstaten die overwegen de verbrandingscapaciteit uit te breiden, moedigen we juist aan om rekening te houden met geplande of bestaande capaciteit in buurlanden', stelt een woordvoerder van eurocommissaris Frans Timmermans.

09-08-2022

Brussel: Storten is géén wenselijk alternatief voor verbranden

Binnen de EU wordt nog steeds meer afval gestort dan verbrand. Het verbranden van brandbaar restafval door afvalenergiecentrales is beter voor het klimaat, want stort leidt tot uitstoot van het schadelijke methaan

11-07-2022

Ton van der Giessen (BRBS): 'Afvalmarkt vraagt een internationale benadering'

Ton van der Giessen is voorzitter van de branchevereniging BRBS. Een vereniging van recyclingbedrijven (sorteren, breken en recyclen). Samen maken ze onder andere van meer dan zeventig procent van al het bouw-, renovatie- en sloopafval weer gronds

05-07-2022

Britse afvaldeskundige Andrew Gadd géén fan van afvalimportheffing

De Nederlandse afvalimportheffing leidt tot meer stort in de landen van herkomst. Zeker in het Verenigd Koninkrijk, zegt Andrew Gadd van het Britse Footprint Services. Hij waagt zich ook aan een voorspelling: ,,Het is waarschijnlijk dat in het kom

28-06-2022

Denemarken importeert meer afval om energievoorziening zeker te stellen

Niet minder, maar juist méér afval importeren. De Deense regering en vijf Deense gemeenten hebben daartoe besloten. Dit om ook de komende jaren verzekerd te zijn van voldoende warmte en energie. Voor de regering betekent dit wel een<

13-06-2022

Minister Rob Jetten kiest voor ‘fossiele LNG’

Minister Rob Jetten lijkt vol in te zetten op LNG. Alle zeilen worden bijgezet om de inzet van Russisch en Gronings aardgas af te bouwen. Dat afvalenergiecentrales (AECs) hernieuwbare energie produceren en nu al 1,5 miljard ku

18-05-2022

Bodemassen AEC helpen in de strijd tegen klimaatoverlast

Klimaatverandering kan leiden tot wateroverlast, hittestress en droogte. Het Nederlandse AquaBASE heeft daarom een klimaat-adaptief product ontwikkeld: EcoBASE DrainMix. Dit is een bouwstof van gewassen bodemassen afkomstig va

03-05-2022

10 sterke argumenten voor behoud van AECs!

Een deel van ons afval is ongeschikt voor recycling. Onderzoek van Royal HaskoningDHV toont de meerwaarde aan van energieterugwinning in een afvalenergiecentrale (AEC).  AECs zijn nu en in de nabije toekomst nog har

29-04-2022

Kamerlid Erik Haverkort (VVD): Een moderne AEC is veel beter dan het storten van restafval!

Erik Haverkort (VVD) heeft een werkbezoek gebracht aan de hypermoderne AEC in Wijster. Het Tweede Kamerlid spreekt van een leerzame ervaring. ,,Ik heb heel veel nieuwe kennis opgedaan.

25-04-2022

'EU moet naar verbod op storten afval'

,,Importheffing is niet de beste maatregel. Een moratorium op bijbouwen van capaciteit is beter.” Dat vindts Carolien Gehrels, directeur Energyie Transitie en voorzitter Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie.

13-04-2022

Italiaanse afvaldeskundige: ,,Afval biedt juist kansen!”

Lucas Santini van de Italiaanse afvalverwerker PA Service spreekt over nut en noodzaak van een Europees afvalbeleid.

30-03-2022

EU-onderzoek: Uitstoot methaan naar recordhoogte

Niet eerder zat er zoveel methaan in de atmosfeer als in 2021. Dit blijkt uit het jaarverslag van Copernicus Climate Change Service (C3S). Waar komt die stijging vandaan en wat kunnen we doen om de uitstoot van het zeer schadelijke methaan tegen t

24-03-2022

Kamerlid: Minister, laat AECs meer warmte produceren!

Afval Energie Centrales kunnen in deze tijd van schaarste een grotere rol spelen in de vraag naar elektriciteit en warmte.

14-03-2022

Hanan Yagoubi (FNV Publiek Belang): ,,Stop met die afval-importtaks!”

,,Met de importtaks op afval schieten we volledig in eigen voet. Door deze importheffing grijpen andere landen terug naar minder milieuvriendelijke verwerkingsmethodes!” Aan het woord is Hanan Yagoubi, bestuurder FNV Publiek Belang.

02-03-2022

Martien Visser, Lector energie en netwerken: 'Verbranden van afval is heel efficiënt'

'Het verbranden van afval is heel efficiënt met het oog op het milieu. Vooral als de warmte die vrijkomt ook nog nuttig gebruikt wordt,' zegt  Martien Visser, Lector Energietransitie en Netwerken aan de Hanzehogeschool Groningen.

28-02-2022

Senior researcher Marijn Bijleveld van CE Delft: ‘Veel broeikasgasuitstoot is te vermijden’

Een Europese afvalinfrastructuur is noodzaak, concluderen Prognos en CE Delft na een studie over afvalbeheer. Afvalvergroeners sprak hierover met Senior researcher/consultant Marijn Bijleveld van CE Delft.

21-02-2022

Eurobarometer: Nederlander wil Europese klimaataanpak!

Nederlanders willen dat het klimaatprobleem op Europese schaal wordt aangepakt. Dat blijkt uit de nieuwe Eurobarometer. De ondervraagden pleiten voor meer samenwerking tussen de verschillende lidstaten.

15-02-2022

Hoe het klimaat te helpen met een consistent afvalbeleid

Met een Europees gestuurd consistend afvalbeleid zouden op korte termijn grote stappen kunnen worden gezet om de uitstoot van Co2 en Methaan terug te dringen en daarbij dus de opwarming van de aarde tegen te gaan.

11-02-2022

Kamerlid Caroline van der Plas (BBB): 'Klimaat draait niet om lokale oplossingen!'

'Het klimaat draait niet om lokale oplossingen. Je moet dáár verwerken waar dat het meest efficiënt kan', dat zegt het Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) tegen de Afvalvergroeners.

07-02-2022

Internationale aandacht voor onderzoek naar beter afvalbeheer

De studie van het Duitse Prognos en CE Delft over de CO2-impact van beter afvalbeheer heeft ook over in andere landen tot publicaties geleid. De uitkomsten van het onderzoek stonden eerder op Afvalvergroeners.nl, maar zijn ook in het Verenigd Koni

01-02-2022

AEC’s en Glastuinbouw vormen ‘duurzaamheidstandem’

De Europese Commissie wil de uitstoot van fossiele CO2-uitstoot verder beperken en ziet ook kansen voor biogene CO2. Is dit de oplossing voor de Nederlandse glastuinbouw? Telers zien nog te vaak dat de industrie kiest voor (goedkopere) CO2-opslag&

24-01-2022

Afvaltransport veel beter dan afvalstort

Uit nieuw onderzoek blijkt dat afval beter naar een afval energiecentrale kan worden gebracht om te worden verbrand, dan op locatie worden gestort.

24-01-2022

Mega CO2-reductie haalbaar door recyclen en verbranden van afval!

Nieuw onderzoek toont aan dat een enorme CO2-reductie in 2035 haalbaar is. Europa kan 150 miljoen ton CO2-uitstoot besparen, mits de recycling- en verbrandingscapaciteit binnen de EU en het Verenigd Koninkrijk optimaal wordt benut.

18-01-2022

Kamerlid Stoffer (SGP): 'Importheffing op afval zorgt voor meer uitstoot van broeikasgassen'

'Het Europese emissiehandelssysteem werkt pas goed als niet elke lidstaat allerlei extra heffingen, subsidieregelingen of eisen optuigt die de marktwerking verstoren.' Aan het woord is Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP). Afvalvergroeners stelde h

13-01-2022

Zweedse belastingdienst oordeelt vernietigend over eigen afvalverbrandingstaks

De Zweedse verbrandingsbelasting die in april 2020 is ingevoerd, heeft níet het beoogde effect gehad. De Zweedse Belastingdienst deed onderzoek naar de effecten van de verbrandingstaks en het oordeel is vernietigend.

11-01-2022

Oneerlijk speelveld schaadt Afval Energiecentrales!

Afvalverwerkers Attero, AVR en EEW zijn verontwaardigd over het oneerlijke speelveld dat is ontstaan met betrekking tot cementovens. Deze hoeven in tegenstelling tot de afvalenergiecentrales (AEC’s) namelijk géén WBM/verbr

03-01-2022

Importheffing hindert klimaatdoelstelling

'Natuurlijk wordt er afval gestort.', zegt afvaldeskundige Jarno Stet

23-12-2021

Twee jaar na Nederlandse importheffing…

Waar belandt het Britse afval?

03-12-2021

Volkskrant opinieartikel: Nederlandse afvalsector cruciaal voor Europese klimaatdoelen

De Volkskrant plaatste een opinieartikel van de Afvalvergroeners over hoe Nederlandse afvalenergiecentrales meehelpen om de Europese klimaatdoelen te behalen.

02-12-2021

Een hogere gasrekening en methaan-uitstoot voorkomen? Dat kan met afvalenergiecentrales

In dit interview in een bijlage van het Financieel Dagblad vindt u de toelichting.

23-11-2021

Importheffing op afval leidde in 2020 niet tot klimaatwinst

De importheffing op afval die in 2020 werd ingevoerd om 0,2 megaton CO2-uitstoot te besparen heeft niet tot klimaatwinst geleid.

19-10-2021

Klaar voor de klimaattop in Glasgow?

Op de komende klimaattop in Glasgow worden landen gevraagd om strakke nationale doelen te stellen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

22-09-2021

Kabinet trekt importheffing op afval nog niet in

De Afvalvergroeners zijn teleurgesteld over de begroting voor 2022.

16-06-2021

Sollicitatiebrief

FNV-leden vragen op speelse manier aandacht voor de negatieve gevolgen van de importheffing.

01-06-2021

Postzegeldenken werkt averechts

ARN-directeur Rutger-Jan Pessers benadrukt dat CO₂-uitstoot geen landsgrenzen kent. Afval wordt in het buitenland grotendeels gestort, dit zorgt voor uitstoot van het 100x sterkere broeikasgas methaan. Om

26-05-2021

Aanbieden petitie Tweede Kamer

Wij armer, de wereld warmer! Dat zijn de twee onwenselijke gevolgen van de importheffing op afval. Op 25 mei heeft de FNV daarom samen met De Afvalvergroeners een petitie aangeboden aan het Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop.

25-05-2021

Terugblik staking FNV bij weegbruggen afvalenergiecentrales

Op 20 mei 2021 sloten bij afvalenergiecentrales de weegbruggen. Korte terugblik.

20-05-2021

FNV: Acties bij afvalenergiecentrales tegen importheffing op buitenlands afval

De medewerkers van afvalenergiecentrales in het hele land leggen donderdagochtend het werk stil op de weegbruggen. Zij protesteren tegen de belasting op het importeren van restafval uit het buitenland.

04-03-2021

Teken de petitie

FNV start petitie om importheffing op afval in te trekken. De importheffing schaadt de werkgelegenheid en het milieu.

19-02-2021

New Business Radio gaat in gesprek

New Business Radio gaat in gesprek met Ad Lansink, Werner Schouten (Jonge Klimaatbeweging) en Rutger-Jan Pessers (ARN) over hoe de afvalsector bijdraagt aan de klimaatdoelen.

12-02-2021

FNV schrijft brief aan het demissionair Kabinet

FNV schrijft brief aan het demissionair Kabinet om importheffing op afval in te trekken. Deze leidt tot verlies van banen en tot meer CO2-uitstoot.

30-01-2021

Jasper de Jong van AVR op Studio Energie

Jasper de Jong van AVR legt op Studio Energie uit over de negatieve effecten van de importheffing op afval. 

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?