Nieuws

Volg hier de laatste ontwikkelingen over onze standpunten, activiteiten en nieuws. Ze laten onze actieve rol zien om de klimaatverandering positief te beïnvloeden.

05-06-2024

Doorbraak: Europa erkent belang net zero energiesysteem

Met het aannemen van de Net Zero Industry Act erkent het Europees Parlement het belang van CO2-afvang en een betrouwbare eigen energievoorziening. Afvalenergiecentrales dragen daar flink aan bij. Het is een belangrijke stap op weg naar een groener

30-05-2024

Noé van Hulst (IPHE): Groene industriepolitiek sleutel energiestransitie

Deel 3: het gevaar van de-industrialisatie.

27-05-2024

Noé van Hulst (IPHE): Méér publieke investeringen voor energietransitie

De European Round Table for Industry waarschuwt voor de teloorgang van de Europese industrie. Volgens vicevoorzitter Noé van Hulst is het vijf over twaalf! 

21-05-2024

Noé van Hulst: Er is geen ‘silver bullet’; alle energiebijdragen zijn welkom

De European Round Table for Industry waarschuwt voor de teloorgang van de Europese industrie. Volgens Noé van Hulst*, vicevoorzitter van het International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy en Speciaal adviseur van het I

23-04-2024

Anja Haga ChristenUnie: 'De Afvalmarkt is bij uitstek een Europese markt'

De Europese verkiezingen zijn op 6 juni. De Afvalvergroeners spraken met Anja Haga, lijsttrekker van de ChristenUnie en idealist. ,,We worden in Europa met z’n allen circulair. We moeten elkaar dus helpen om samen de CO₂- en methaanuitstoot

22-04-2024

Sleutelrol Afvalenergiecentrales bij energietransitie

Afvalenergiecentrales (AEC’s) spelen een sleutelrol bij het op peil houden van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Dat stellen de Afvalvergroeners als antwoord op het alarmerende rapport van de European Round Table for Indu

22-04-2024

AEC’s realiseren megareductie broeikasgasemissies

De broeikasemissies uit de verwerking van restafval zijn sinds 1990 in Nederland met maar liefst 70 procent afgenomen! Dit blijkt uit het nieuwe Nederlandse National Inventory Report opgesteld door het RIVM.

25-03-2024

Expert Tom Hesselink verbaast zich over Nederlandse Alleingang op afvalgebied

Plasticrecycler Umincorp ging eerder dit jaar failliet. Toch staat Europa mogelijk aan de vooravond van een enorme vraag naar gerecycled plastic (en afval). Tom Hesselink, partner bij Simon Kucher en expert ‘duurzaamheid en waste management&

25-03-2024

Expert Tom Hesselink: Denk Europees als het om afval gaat

,,We moeten afval niet als een ’probleem’ zien, maar juist als input voor de productieketen. Afval heeft waarde als grondstof, maar zonder sturing gebeurt er niks”, zegt Tom Hesselink, partner bij Simon Kucher en expert ‘du

18-03-2024

Duitsland: AEC-uitstoot is ‘onvermijdelijke restemissie’

Nederland wil de uitstoot van afvalenergiecentrales nóg meer belasten. Onze Oosterburen hebben meer realiteitszin. Zij zien de uitstoot van AEC’s als ‘onvermijdelijke restemissie’. Het gebruik van deze ‘restwarmte&rs

23-02-2024

IenW wil minder capaciteit, maar…staatssecretaris wil AEB níet sluiten!

Het ministerie van IenW wil minder AEC-capaciteit. Dat bracht Tweede Kamerlid Van Haga op een idee. Hij stelde voor om het Amsterdamse AEB te sluiten, want die staat te koop. Maar demissionair staatssecretaris Heijnen van IenW zegt ‘Nee&

15-02-2024

Klimaatalarm vanwege uitstoot vuilnisbelt

Experts waarschuwen in kwaliteitskrant The Guardian voor de gevolgen van afvalstort. De kop boven het artikel luidt: ‘Onthuld: 1.200 grote methaanlekken van vuilnisbelten die de planeet verwoesten’. Ook Spanje staat in dit rijtje.

13-02-2024

Warmtedeskundige Laura van der Noort: ‘AEC’s zijn heel belangrijk’

Laura van der Noort is senior-adviseur aardgasvrij bij de WarmteTransitieMakers. Zij is medeauteur van het ‘Onderzoek aanscherping CO₂-normen in de Wet Collectieve Warmte’, dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Kl

07-02-2024

Zero Waste Europe: Benut bestaande AEC-capaciteit!

Zero Waste Europe’ streeft naar een wereld zonder afval. Maar hoe realistisch is de kans dat we (snel) naar een samenleving gaan die 100 procent circulair is? De Afvalvergroeners vragen het Janek Vahk, Zero Pollution Policy-manager bij Zero&

05-02-2024

Martien Visser tijdens ‘ontbijtcollege’: ,,Belang AEC's niet te onderschatten”

Onafhankelijk expert Martien Visser gaf onlangs een ontbijtcollege aan de woordvoerdes Circulaire Economie en Energie en Klimaat van de Tweede Kamer. Visser sprak over de nut en noodzaak van afvalenergiecentrales in een circulaire

02-02-2024

Wat de SER adviseert… en de Afvalvergroeners vinden! 2

Informateur Ronald Plasterk heeft van de Sociaal Economische Raad (SER) twee adviesrapporten gekregen over de ‘verduurzaming van de maakindustrie’ en de ‘economie van de toekomst’. Hier is deel 2 met belangrijke passages ui

31-01-2024

Wat de SER adviseert… en de Afvalvergroeners vinden! 1

Informateur Ronald Plasterk heeft van de Sociaal Economische Raad (SER) twee adviesrapporten gekregen over de ‘verduurzaming van de maakindustrie’ en de ‘economie van de toekomst’. Hier is deel 1 met belangrijke passages ui

30-01-2024

Wat Brussel vraagt en AEC’s (kunnen) doen!

De Europese Commissie heeft gereageerd op het Nederlandse (ontwerp) energie- en klimaatplan 2021-2030 waarmee de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen en ons land zich voorbereidt op de klimaatverandering. Afvalenergiecentrales (AEC’s

02-01-2024

Brief aan informateur: Zet afvalverwerking niet bij het grofvuil

De Afvalvergroeners (afvalverwerkers Attero, AVR en EEW) hebben in een brief aan informateur Ronald Plasterk de belangrijke en onderbelichte rol van afvalenergiecentrales (AEC’s) onder de aandacht gebracht. De AEC’s verwerken reststrom

19-12-2023

AEC’s: onderbelichte troef in de strijd tegen klimaatverandering

Om de mondiale temperatuurstijging een halt toe te roepen, zijn klimaattoppen als COP28 in Dubai cruciaal. Dat afvalenergiecentrales een positieve bijdrage leveren, blijft in de discussies naar aanleiding van deze klimaattoppen onderbelicht. Dat i

05-12-2023

Afvalexperts Rebel Group: Europa houdt tekort aan afvalverwerkingscapaciteit

Moet de capaciteit van afvalenergiecentrales (AEC’s) snel worden afgebouwd? Simone d'Hondt en Luuk van Gemert van de Rebel Group zien dat ‘grondstoffen uit het Nederlands restafval meer en meer gerecycled worden’, maar waarschuwe

28-11-2023

PvdD-Kamerlid Eva van Esch: Alles beter dan afval storten!

Nederland is over zeven jaar ‘volledig circulair’ en afvalenergiecentrales moeten snel dicht. Het partijprogramma van de Partij voor de Dieren is duidelijk. De Afvalvergroeners gingen in gesprek met Tweede Kamerlid Eva van Esch.

27-11-2023

ChristenUnie: AEC’s zinvol voor warmtenetten

Wat is de rol van afvalenergiecentrales (AEC’s) in een Europa dat snel circulair wil worden? De Afvalvergroeners vroegen het aan ChristenUnie Kamerlid Stieneke van der Graaf.

21-11-2023

Géén actie tegen ‘plastic dump’ in buitenland

Terwijl Politiek Den Haag de export van Europees restafval naar ons land ontmoedigt, sluit het bewust de ogen voor de Nederlandse afvalstromen naar het buitenland. Milieu speelt opeens geen rol meer; ons plastic afval wordt elders onder het tapijt

06-11-2023

VVD streeft naar circulair, maar is realistisch over afval!

Hoe ziet de VVD de toekomst van Afvalenergiecentrales? Kamerlid Erik Haverkort laat de Afvalvergroeners weten: ,,Het verwerken van afval tot energie is prima, tot het moment dat we afval hoogwaardiger kunnen hergebruiken. Maar verbrandingscapacite

27-10-2023

Oók D66 ziet noodzaak van afvalimport

Op de valreep is tijdens het afgelopen D66-congres een voornemen om een verbod op afvalimport in het verkiezingsprogramma op te nemen getorpedeerd. Na ingrijpen van oud-wethouder van Vught, Fons Potters, kwam het congres tot het inzicht dat afval

27-09-2023

Professor Dijkgraaf volhardt in noodzaak AEC-capaciteit!

Kamerlid Chris Stoffer (SGP) stelde naar aanleiding van het artikel prof Dijkgraaf over de noodzaak van AEC-capaciteit  in Economisch Statistische Berichten (ESB) vragen aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De bewindsvrouw onderschrijft&<

25-09-2023

Zo kan Nederland Europa helpen met het methaanprobleem

Afvalenergiecentrales (AEC’s) kunnen flink bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen in 2040. Deze conclusie is te trekken uit de routekaart van de EU Adviesraad voor Climate Change.

23-08-2023

'AEC-capaciteit noodzakelijk voor klimaatneutraliteit in 2050'

De Europese Unie wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar ook daarna zijn er restemissies (ook in Nederland). Daarom is minstens een gelijke hoeveelheid negatieve emissies nodig om de CO2-uitstoot te compenseren. CE Delft ziet een grote rol weggeleg

27-07-2023

Afvalvergroeners zien kansen voor nieuwe kabinet

De Afvalvergroeners vertrouwen op een vruchtbaar overleg met een nieuw kabinet. Ze pleiten voor afschaffing van de contraproductieve afvalimportheffing en het creëren van een gelijk Europees speelveld, zo laten ze weten aan Afvalonline. Er zi

24-07-2023

Nut en noodzaak van afvalenergiecentrales bij klimaatbeheersing en energietransitie

De opgaven zijn groot: een beter klimaat en minder consumptie van fossiele energie en grondstoffen. Op weg naar een circulaire economie in 2050. Afvalenergiecentrales spelen bij het realiseren van al deze doelstellingen een cruciale rol. Voor iede

04-07-2023

Britten storten méér

Het Britse ministerie van Milieu (Defra) heeft zijn ‘afvalcijfers’ bekendgemaakt. Wat blijkt? In het Verenigd Koninkrijk is de hoeveelheid biologisch afbreekbaar huishoudelijk afval dat op de stort belandt toegenomen. Dat is slecht nie

28-06-2023

Europees restafval massaal gestort!

Nog steeds belandt er in de Europese Unie schokkendveel onnodig veel restafval op de vuilstort. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Unie dat eerder deze maand verscheen. Storten leidt tot uitstoot van het zeer schadelijke broeikasgas methaa

21-06-2023

Prof Dr Matthias Heinemann: 'Met Carbontech wordt afvalverbranding onderdeel van recycling'

Prof Dr Matthias Heinemann, hoogleraar biochemie aan de RUG, schetst de toekomst van afvalenergiecentrales (AEC’s). Samen met Carbontech zullen zij volgens hem straks essentiële koolstof leveren voor de post-fossiele samenleving.

31-05-2023

Circulaire economie? Steeds meer EU-afval naar Turkije!

De EU streeft naar een volledig circulaire economie. Nederland loopt daarop vooruit met beleid om AEC-capaciteit terug te dringen. De realiteit is anders. Het afval is er nog steeds, maar de EU verscheept dat in steeds grotere getale naar landen a

31-05-2023

Geert Bergsma (CE Delft): Onzekerheid remt innovatie en verduurzaming.

Geert Bergsma is manager Ketenanalyse bij onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau CE Delft. In gesprek met de Afvalvergroeners zegt hij: ,,Voor het klimaat is het echt beter dat afval in Nederlandse AEC’s wordt verwerkt dan dat het elders&

22-05-2023

Na feitendiscussie: staatssecretaris Heijnen bezoekt AEC Delfzijl

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft 15 mei jongstleden een werkbezoek gebracht aan afvalenergiecentrale EEW in Delfzijl. De bewindsvrouw beloofde eerder met de sector in gespre

04-05-2023

Martien Visser: Zonder AEC’s moeten we zóveel LNG extra importeren!

Wat is duurzamer LNG uit Qatar of de VS of warmte uit Nederlandse afvalenergiecentrales? En wat vindt M</st

19-04-2023

Prof. dr. Elbert Dijkgraaf luidt noodklok: ‘Nederlandse AEC-capaciteit straks ontoereikend!’

Als de circulaire economie goed van de grond komt, dan dreigt in Nederland een tekort aan capaciteit bij de afvalenergiecentrales. Dat rekent hoogleraar Empirische Economie prof. dr. Elbert Dijkgraaf voor in een artikel dat is gepubliceerd in het

18-04-2023

Afvalvergroeners: Schort de Afvalimportheffing op

De Afvalvergroeners leveren duurzame warmte, want dat is energie uit afval, aan tienduizenden huishoudens en de industrie. Als de afvalimportheffing wordt afgeschaft houden we die energie betaalbaar.

17-04-2023

Energietransitie-deskundige Stephan Brandligt: 'Collectief warmtenet verdient de voorkeur!'

 ,,Eerst adequaat isoleren, vervolgens bij voorkeur warmte gebruiken, pas daarna denken aan elektrificeren en tot slot zal er soms nog wat groen- of biogas nodig zijn.” 

27-03-2023

Onderzoek: Na importheffing: méér stort in het VK!

Cijfers liegen niet! In het VK is afgelopen jaar 92.351 ton meer huisvuil op de stort beland. Het is een direct gevolg van de Nederlandse afvalimportheffing! Het milieu is de verliezer.

22-03-2023

Alarm om methaanuitstoot!

Dagblad The Guardian luidt de noodklok. ‘Revealed: 1,000 super-emitting methane leaks risk triggering climate tipping points’, zo kopte de krant. Het betreft vooral methaanuitstoot door olie- en gasinstallaties, maar ook van afval

17-03-2023

Caroline van der Plas: Vóór behoud van afvalverwerkingscapaciteit Tegen milieuschade door afvalimportheffing!

De BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Al in februari 2022 spraken de Afvalvergroeners (de samenwerkende afvalbedrijven Attero, AVR en EEW) met Caroline van der Plas. &l

15-03-2023

VN-deskundige Pascal Peduzzi: Beter elders verbranden dan lokaal storten

Pascal Peduzzi is directeur van GRID-Genève bij het Milieuprogramma van de Verenigde Naties. Peduzzi wijst regeringen, de media en het grote publiek op de gevolgen door menselijk toedoen voor het milieu. Wat te doen met ons afval?

24-02-2023

Tom Ligthart (TNO) ‘Afvalimportheffing leidt tot meer stort’

De afvalsector dringt er bij het kabinet al jaren op aan om de afvalimportheffing af te schaffen. De sector wijst daarbij op de schadelijke effecten voor het milieu. Hoe beoordeelt Tom Ligthart, duurzaamheidsexpert bij TNO, de afvalimportheff

23-02-2023

‘Nationaal Programma Circulaire Economie gebouwd op drijfzand’

Het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) is naar mening van de Afvalvergroeners gebouwd op drijfzand. Doelen en aannames worden met elkaar verweven waardoor een giftige cocktail ontstaat van wensdenken en tunnelvisie.

13-02-2023

Zó scoort Veghelse aannemer met AEC-bodemas!

Afvalenergiecentrales zetten restafval om in warmte en energie. Wat overblijft is bodemas. Van de Beeten uit Veghel gebruikt die bodemassen voor een cementgebonden fundering voor gebruik in infra- en bouwprojecten. ,,Als we streven naar<

19-01-2023

Staatssecretaris Heijnen: ,,Problemen stoppen niet bij onze grens!”

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat neemt deel aan het World Economic Forum in Davos. ,,Heel veel problemen stoppen niet aan onze grens!” De Afvalvergroeners zijn blij met die internationale fo

17-01-2023

CDA-Kamerlid Mulder neemt zelf poolshoogte bij AEC in Wijster

Onlangs riep ze staatssecretaris Vivianne Heijnen nog op om met de afvalsector in gesprek te gaan. Zelf geeft CDA-Kamerlid Agnes Mulder het goede voorbeeld. Ze bezocht de afvalcentrale van Attero in Wijster en liet zich uitgebreid inform

06-01-2023

Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over afvalimportheffing!

Staatssecretaris Vivianne Heijnen heeft de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over de CO2-besparing die de importheffing op brandbaar afval Nederland oplevert, dit meldt Afvalonine.nl. Het ministerie van I&W spreekt zelf van 'een onha

12-12-2022

Doorbraak: Staatssecretaris belooft Afvalsector ‘feitendialoog’

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat zegt toe dat ze met de afvalsector om de tafel wil om de feiten over afvalverwerking helder te krijgen. De afvalsector reageert verheugd op deze belofte.

07-12-2022

Open brief aan Minister Jetten

Minister Jetten (Klimaat en Energie) stelt dat we in Nederland moeten samenwerken in de strijd tegen klimaatverandering. Dat vinden wij ook.

11-11-2022

Lees onze Whitepaper: De rol van AEC's in 2050

Afvalenergiecentrales (AECs)  produceren warmte, elektriciteit en groen gas uit restafval. Maar wat is de toekomst van AECs in de circulaire, klimaatneutrale economie die we nastreven voor 2050?

28-10-2022

FNV wil nú af van importheffing

De FNV is het Haagse getreuzel beu. Kaderleden van de FNV gaan op 1 november naar de Tweede Kamer. Ze willen de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (INW) ervan overtuigen dat  de importheffing op afval per direct wordt opge

26-10-2022

Barthold Schroot (EBN): 'Afvalimportheffing is slecht voor het milieu'

Barthold Schroot, Strategisch Adviseur Energietransitie bij Energie Beheer Nederland (EBN), liet de Afvalvergroeners eerder weten dat het zeer welkom is als AECs meer energie kunnen leveren. Schroot is daarom kritisch op de afvalimportheffing, maa

18-10-2022

CBS: Afvalimportheffing levert géén CO2‐besparing op!

De afvalbranche roept het al jaren en CBS haalt het opnieuw aan in zijn rapport Hernieuwbare Energie 2021. De afvalimportheffing heeft in ons land niet de gewenste CO2 ‐besparing tot gevolg gehad

12-10-2022

Barthold Schroot (EBN): We moeten alle energiebronnen gebruiken, óók de AECs!

,,We moeten alle energiebronnen gebruiken die we nu tot onze beschikking hebben. Als afvalenergiecentrales capaciteit hebben om méér te leveren, dan is dat welkom.” Dit zegt Barthold Schroot, Strategisch Adviseur Energietransit

04-10-2022

‘Kabinet, gebruik de volle potentie van AECs!’

Vanzelfsprekend kwamen in de Miljoenennota het milieu, de circulaire economie, het tekort aan energie en de betaalbaarheid ervan aan de orde. Onze afvalenergiecentrales (AECs) kunnen op deze terreinen een belangrijke bijdrage leveren – en do

13-09-2022

Kamervragen: Is de importheffing op afval nog wel verstandig?

De Kamerleden Bontebal (CDA) Mulder (CDA) en Haverkort (VVD) bevragen minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) in hoeverre de afvalimportheffing nog wel verstandig is omdat Afvalenergiecentral

06-09-2022

BRUSSEL: ‘Waste-to-energy speelt rol in circulaire economie’

In het laatste IPCC-rapport staat dat Europa 60 tot 70 miljoen ton CO₂-emissies zou kunnen afvangen bij afvalenergiecentrales (AECs) waarmee AECs zelfs negatieve CO2-emissies kunnen genereren.

22-08-2022

EU: ‘Gebruik bestaande afvalverbrandingscapaciteit!’

'Lidstaten die overwegen de verbrandingscapaciteit uit te breiden, moedigen we juist aan om rekening te houden met geplande of bestaande capaciteit in buurlanden', stelt een woordvoerder van eurocommissaris Frans Timmermans.

09-08-2022

Brussel: Storten is géén wenselijk alternatief voor verbranden

Binnen de EU wordt nog steeds meer afval gestort dan verbrand. Het verbranden van brandbaar restafval door afvalenergiecentrales is beter voor het klimaat, want stort leidt tot uitstoot van het schadelijke methaan

11-07-2022

Ton van der Giessen (BRBS): 'Afvalmarkt vraagt een internationale benadering'

Ton van der Giessen is voorzitter van de branchevereniging BRBS. Een vereniging van recyclingbedrijven (sorteren, breken en recyclen). Samen maken ze onder andere van meer dan zeventig procent van al het bouw-, renovatie- en sloopafval weer gronds

05-07-2022

Britse afvaldeskundige Andrew Gadd géén fan van afvalimportheffing

De Nederlandse afvalimportheffing leidt tot meer stort in de landen van herkomst. Zeker in het Verenigd Koninkrijk, zegt Andrew Gadd van het Britse Footprint Services. Hij waagt zich ook aan een voorspelling: ,,Het is waarschijnlijk dat in het kom

28-06-2022

Denemarken importeert meer afval om energievoorziening zeker te stellen

Niet minder, maar juist méér afval importeren. De Deense regering en vijf Deense gemeenten hebben daartoe besloten. Dit om ook de komende jaren verzekerd te zijn van voldoende warmte en energie. Voor de regering betekent dit wel een<

13-06-2022

Minister Rob Jetten kiest voor ‘fossiele LNG’

Minister Rob Jetten lijkt vol in te zetten op LNG. Alle zeilen worden bijgezet om de inzet van Russisch en Gronings aardgas af te bouwen. Dat afvalenergiecentrales (AECs) hernieuwbare energie produceren en nu al 1,5 miljard ku

18-05-2022

Bodemassen AEC helpen in de strijd tegen klimaatoverlast

Klimaatverandering kan leiden tot wateroverlast, hittestress en droogte. Het Nederlandse AquaBASE heeft daarom een klimaat-adaptief product ontwikkeld: EcoBASE DrainMix. Dit is een bouwstof van gewassen bodemassen afkomstig va

03-05-2022

10 sterke argumenten voor behoud van AECs!

Een deel van ons afval is ongeschikt voor recycling. Onderzoek van Royal HaskoningDHV toont de meerwaarde aan van energieterugwinning in een afvalenergiecentrale (AEC).  AECs zijn nu en in de nabije toekomst nog har

29-04-2022

Kamerlid Erik Haverkort (VVD): Een moderne AEC is veel beter dan het storten van restafval!

Erik Haverkort (VVD) heeft een werkbezoek gebracht aan de hypermoderne AEC in Wijster. Het Tweede Kamerlid spreekt van een leerzame ervaring. ,,Ik heb heel veel nieuwe kennis opgedaan.

25-04-2022

'EU moet naar verbod op storten afval'

,,Importheffing is niet de beste maatregel. Een moratorium op bijbouwen van capaciteit is beter.” Dat vindts Carolien Gehrels, directeur Energyie Transitie en voorzitter Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie.

13-04-2022

Italiaanse afvaldeskundige: ,,Afval biedt juist kansen!”

Lucas Santini van de Italiaanse afvalverwerker PA Service spreekt over nut en noodzaak van een Europees afvalbeleid.

30-03-2022

EU-onderzoek: Uitstoot methaan naar recordhoogte

Niet eerder zat er zoveel methaan in de atmosfeer als in 2021. Dit blijkt uit het jaarverslag van Copernicus Climate Change Service (C3S). Waar komt die stijging vandaan en wat kunnen we doen om de uitstoot van het zeer schadelijke methaan tegen t

24-03-2022

Kamerlid: Minister, laat AECs meer warmte produceren!

Afval Energie Centrales kunnen in deze tijd van schaarste een grotere rol spelen in de vraag naar elektriciteit en warmte.

14-03-2022

Hanan Yagoubi (FNV Publiek Belang): ,,Stop met die afval-importtaks!”

,,Met de importtaks op afval schieten we volledig in eigen voet. Door deze importheffing grijpen andere landen terug naar minder milieuvriendelijke verwerkingsmethodes!” Aan het woord is Hanan Yagoubi, bestuurder FNV Publiek Belang.

02-03-2022

Martien Visser, Lector energie en netwerken: 'Verbranden van afval is heel efficiënt'

'Het verbranden van afval is heel efficiënt met het oog op het milieu. Vooral als de warmte die vrijkomt ook nog nuttig gebruikt wordt,' zegt  Martien Visser, Lector Energietransitie en Netwerken aan de Hanzehogeschool Groningen.

28-02-2022

Senior researcher Marijn Bijleveld van CE Delft: ‘Veel broeikasgasuitstoot is te vermijden’

Een Europese afvalinfrastructuur is noodzaak, concluderen Prognos en CE Delft na een studie over afvalbeheer. Afvalvergroeners sprak hierover met Senior researcher/consultant Marijn Bijleveld van CE Delft.

21-02-2022

Eurobarometer: Nederlander wil Europese klimaataanpak!

Nederlanders willen dat het klimaatprobleem op Europese schaal wordt aangepakt. Dat blijkt uit de nieuwe Eurobarometer. De ondervraagden pleiten voor meer samenwerking tussen de verschillende lidstaten.

15-02-2022

Hoe het klimaat te helpen met een consistent afvalbeleid

Met een Europees gestuurd consistend afvalbeleid zouden op korte termijn grote stappen kunnen worden gezet om de uitstoot van Co2 en Methaan terug te dringen en daarbij dus de opwarming van de aarde tegen te gaan.

11-02-2022

Kamerlid Caroline van der Plas (BBB): 'Klimaat draait niet om lokale oplossingen!'

'Het klimaat draait niet om lokale oplossingen. Je moet dáár verwerken waar dat het meest efficiënt kan', dat zegt het Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) tegen de Afvalvergroeners.

07-02-2022

Internationale aandacht voor onderzoek naar beter afvalbeheer

De studie van het Duitse Prognos en CE Delft over de CO2-impact van beter afvalbeheer heeft ook over in andere landen tot publicaties geleid. De uitkomsten van het onderzoek stonden eerder op Afvalvergroeners.nl, maar zijn ook in het Verenigd Koni

01-02-2022

AEC’s en Glastuinbouw vormen ‘duurzaamheidstandem’

De Europese Commissie wil de uitstoot van fossiele CO2-uitstoot verder beperken en ziet ook kansen voor biogene CO2. Is dit de oplossing voor de Nederlandse glastuinbouw? Telers zien nog te vaak dat de industrie kiest voor (goedkopere) CO2-opslag&

24-01-2022

Mega CO2-reductie haalbaar door recyclen en verbranden van afval!

Nieuw onderzoek toont aan dat een enorme CO2-reductie in 2035 haalbaar is. Europa kan 150 miljoen ton CO2-uitstoot besparen, mits de recycling- en verbrandingscapaciteit binnen de EU en het Verenigd Koninkrijk optimaal wordt benut.

24-01-2022

Afvaltransport veel beter dan afvalstort

Uit nieuw onderzoek blijkt dat afval beter naar een afval energiecentrale kan worden gebracht om te worden verbrand, dan op locatie worden gestort.

18-01-2022

Kamerlid Stoffer (SGP): 'Importheffing op afval zorgt voor meer uitstoot van broeikasgassen'

'Het Europese emissiehandelssysteem werkt pas goed als niet elke lidstaat allerlei extra heffingen, subsidieregelingen of eisen optuigt die de marktwerking verstoren.' Aan het woord is Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP). Afvalvergroeners stelde h

13-01-2022

Zweedse belastingdienst oordeelt vernietigend over eigen afvalverbrandingstaks

De Zweedse verbrandingsbelasting die in april 2020 is ingevoerd, heeft níet het beoogde effect gehad. De Zweedse Belastingdienst deed onderzoek naar de effecten van de verbrandingstaks en het oordeel is vernietigend.

11-01-2022

Oneerlijk speelveld schaadt Afval Energiecentrales!

Afvalverwerkers Attero, AVR en EEW zijn verontwaardigd over het oneerlijke speelveld dat is ontstaan met betrekking tot cementovens. Deze hoeven in tegenstelling tot de afvalenergiecentrales (AEC’s) namelijk géén WBM/verbr

03-01-2022

Importheffing hindert klimaatdoelstelling

'Natuurlijk wordt er afval gestort.', zegt afvaldeskundige Jarno Stet

23-12-2021

Twee jaar na Nederlandse importheffing…

Waar belandt het Britse afval?

03-12-2021

Volkskrant opinieartikel: Nederlandse afvalsector cruciaal voor Europese klimaatdoelen

De Volkskrant plaatste een opinieartikel van de Afvalvergroeners over hoe Nederlandse afvalenergiecentrales meehelpen om de Europese klimaatdoelen te behalen.

02-12-2021

Een hogere gasrekening en methaan-uitstoot voorkomen? Dat kan met afvalenergiecentrales

In dit interview in een bijlage van het Financieel Dagblad vindt u de toelichting.

23-11-2021

Importheffing op afval leidde in 2020 niet tot klimaatwinst

De importheffing op afval die in 2020 werd ingevoerd om 0,2 megaton CO2-uitstoot te besparen heeft niet tot klimaatwinst geleid.

19-10-2021

Klaar voor de klimaattop in Glasgow?

Op de komende klimaattop in Glasgow worden landen gevraagd om strakke nationale doelen te stellen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

22-09-2021

Kabinet trekt importheffing op afval nog niet in

De Afvalvergroeners zijn teleurgesteld over de begroting voor 2022.

16-06-2021

Sollicitatiebrief

FNV-leden vragen op speelse manier aandacht voor de negatieve gevolgen van de importheffing.

01-06-2021

Postzegeldenken werkt averechts

ARN-directeur Rutger-Jan Pessers benadrukt dat CO₂-uitstoot geen landsgrenzen kent. Afval wordt in het buitenland grotendeels gestort, dit zorgt voor uitstoot van het 100x sterkere broeikasgas methaan. Om

26-05-2021

Aanbieden petitie Tweede Kamer

Wij armer, de wereld warmer! Dat zijn de twee onwenselijke gevolgen van de importheffing op afval. Op 25 mei heeft de FNV daarom samen met De Afvalvergroeners een petitie aangeboden aan het Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop.

25-05-2021

Terugblik staking FNV bij weegbruggen afvalenergiecentrales

Op 20 mei 2021 sloten bij afvalenergiecentrales de weegbruggen. Korte terugblik.

20-05-2021

FNV: Acties bij afvalenergiecentrales tegen importheffing op buitenlands afval

De medewerkers van afvalenergiecentrales in het hele land leggen donderdagochtend het werk stil op de weegbruggen. Zij protesteren tegen de belasting op het importeren van restafval uit het buitenland.

04-03-2021

Teken de petitie

FNV start petitie om importheffing op afval in te trekken. De importheffing schaadt de werkgelegenheid en het milieu.

19-02-2021

New Business Radio gaat in gesprek

New Business Radio gaat in gesprek met Ad Lansink, Werner Schouten (Jonge Klimaatbeweging) en Rutger-Jan Pessers (ARN) over hoe de afvalsector bijdraagt aan de klimaatdoelen.

12-02-2021

FNV schrijft brief aan het demissionair Kabinet

FNV schrijft brief aan het demissionair Kabinet om importheffing op afval in te trekken. Deze leidt tot verlies van banen en tot meer CO2-uitstoot.

30-01-2021

Jasper de Jong van AVR op Studio Energie

Jasper de Jong van AVR legt op Studio Energie uit over de negatieve effecten van de importheffing op afval. 

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?