22-04-2024
Deel dit bericht

Sleutelrol Afvalenergiecentrales bij energietransitie

Afvalenergiecentrales (AEC’s) spelen een sleutelrol bij het op peil houden van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Dat stellen de Afvalvergroeners als antwoord op het alarmerende rapport van de European Round Table for Industry over de afnemende concurrentiekracht van de Europese industrie als gevolg van de energietransitie. Randvoorwaarde is een doordachte ‘Groene Industriepolitiek’ waarbij AEC’s ten volle benut worden.

Het onderzoek van de European Round Table dat is uitgevoerd door de Boston Consultancy Group stelt vast dat Europa - en dus ook Nederland - worstelt met verlies aan concurrentievermogen in energie-intensieve industrieën. Als gevolg van stimuleringsmaatregelen in met name de Verenigde Staten en het Verre Oosten, komt de Europese industrie steeds meer op achterstand te staan. In het rapport wordt dan ook gepleit voor snelle investeringen in de energie-infrastructuur om desinvesteringen te voorkomen.

De Afvalvergroeners, een samenwerking van de Nederlandse afvalenergiecentrales van Attero, AVR en EEW, stellen vast dat AEC’s een belangrijke rol kunnen spelen bij deze transitie vanwege de volgende punten:

Versterken van de energievoorziening

AEC's bieden een stabiele, duurzame energiebron, terwijl ze helpen bij het verminderen van netcongestie. Door industriële stoom en warmte op te wekken uit restafval, dragen AEC's significant bij aan de nationale warmtenetten en verlagen zij de CO₂-voetafdruk van het benodigd warmteverbruik.

Aanpakken van de klimaatcrisis

AEC's verminderen methaanemissies door te voorkomen dat restafval gestort wordt, een praktijk die verantwoordelijk is voor aanzienlijke broeikasgasuitstoot in Europa. De inzet van geavanceerde CO₂-afvangtechnologieën in AEC's belooft zelfs de realisatie van negatieve emissies waardoor Nederland kan voldoen aan internationale klimaatverbintenissen.

Ondersteunen van de ‘Industriële Transitie’

AEC's spelen een cruciale rol in de recyclingsector door de terugwinning van metalen en plastics die weer als grondstoffen dienen voor de Nederlandse industrie. Deze grondstoffen zijn essentieel voor onze chemische industrie. De conversie van recyclingresiduen naar hernieuwbare energie door AEC's stimuleert de overgang van fossiele naar groene energiebronnen.

Randvoorwaarden voor maximale impact

Om AEC's volledig tot hun recht te laten komen is het volgens de Afvalvergroeners een randvoorwaarde dat het overheidsbeleid aangaande AEC’s wordt herzien naar Europese maatstaven.  Zo dient er een gelijk speelveld te komen binnen de Europese energie- en afvalmarkt door het afschaffen van de afvalimportheffing.

Ook moeten er fiscale incentives komen voor hernieuwbare energiedragers (zoals restafval uit de circulaire economie) ten opzichte van fossiele brandstoffen. Het stimuleren van een markt voor gerecyclede materialen, inclusief bijmengverplichtingen en een circulair inkoopbeleid. Kortom het is hoog tijd voor het voeren van groene industriepolitiek.

Toekomstperspectief

De Afvalvergroeners zijn ervan overtuigd dat met deze beleidsveranderingen AEC's de investeringen zullen aantrekken die nodig zijn voor een succesvolle energietransitie en de reïndustrialisatie van Nederland. Dit is niet alleen essentieel voor behoud van welvaart, maar ook voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Lees hier het hele document

 

Download hier het visiedocument Groene Industriepolitiek 

 

 

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?