zet de klimaatknop op groen

Importheffing op afval leidt juist tot meer CO2-uitstoot en moet daarom worden ingetrokken.

Sinds 1 januari 2020 is de importheffing op afval van kracht. Deze maatregel is door de Regering ingevoerd als onderdeel van het Urgenda-pakket aan klimaatmaatregelen om in 2020 CO2-uitstoot te besparen. De importheffing werkt echter averechts en moet daarom worden ingetrokken.

De importheffing is ingevoerd om 0,2 Mton CO2-uitstoot te besparen.

TNO berekende dat de importheffing in Europa juist tot 0,9 Mton meer CO2-uitstoot leidt en binnen de Nederlandse grenzen maar 0,1 Mton CO2-besparing oplevert.

Bekijk het TNO rapport

In Europa wordt nog 188 miljoen ton afval gestort.

Dit leidt tot ruim 100 Mton aan CO2-uitstoot. Nederlandse afvalenergiecentrales voorkomen het storten van 1,5 miljoen ton Europees restafval en helpen daarmee mede de Europese klimaatdoelen te bereiken.

Diversion of waste

Greenhouse gas emissions

De afvalsector heeft een alternatief plan ingediend dat wel tot de beoogde 0,2 Mton CO2-besparing leidt.

De sector heeft sinds 1990 al meer dan 55% CO2-uitstoot bespaard en draagt dus als geen ander bij aan de klimaatdoelen. En we willen graag blijven investeren in innovaties die nog meer CO2-uitstoot besparen.

Alternatieve plan Afvalvergroeners

De importheffing komt neer op circa 50% belasting bovenop het normale verwerkingstarief en moet de import economisch onmogelijk maken.

De FNV heeft actie gevoerd tegen deze koude sanering om het dreigend verlies aan banen te stoppen 

Onder andere door het laten ondertekenen van een petitie, het voeren van gesprekken en acties te houden op het Binnenhof. FNV vreest dat de importheffing op termijn honderden banen kost en het niet het beoogde effect heeft maar leidt tot meer CO2-uitstoot.
Volgens (toenmalig) minister Wiebes zouden de aangekondigde maatregelen alleen worden ingevoerd als ze niet schadelijk zijn voor de werkgelegenheid en niet tot CO2-weglekeffecten zou leiden. Het tegendeel blijkt waar te zijn. 

Daarom blijft de FNV van mening dat de importheffing weer moet worden afgeschaft. Zij blijft in samenwerking met de Afvalvergroeners en de branche actie voeren. Dit in het belang van het klimaat en de werkgelegenheid in de sector.

 

Afvalverwerking is een Europese markt.

Nederland importeert 1,5 miljoen ton restafval, maar exporteert ook 19,5 miljoen ton andere afvalstromen. Alleen met Europese samenwerking kunnen we zoveel mogelijk afval zo hoogwaardig mogelijk verwerken. Zo besparen we zo veel mogelijk CO2-uitstoot. Postzegel-denken werkt daarbij averechts.

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?