28-10-2022
Deel dit bericht

FNV wil nú af van importheffing

De FNV is het Haagse getreuzel beu. Kaderleden van de FNV gaan op 1 november naar de Tweede Kamer. Ze willen de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (INW) ervan overtuigen dat de regering Nederlandse AECs vanuit Europees perspectief beziet. De vakbond wil onder andere dat de importheffing op afval per direct wordt opgeschort.

Op 2 november spreek de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de importheffing op brandbaar afval in het commissiedebat Circulaire Economie. Voorafgaand aan dat debat toont vakbond FNV met een cheque hoeveel winst er te behalen valt. Mits de afvalimportheffing die begin 2020 werd ingevoerd per direct wordt opgeschort. Afvalenergiecentrales (AECs) kunnen in dat geval 1,5 miljard kubieke meter aardgas vervangen, 21 procent van de stadsverwarmingswarmte leveren, een jaarlijkse Europese CO2-besparing van 0,95 Mton bewerkstelligen door afval te importeren. Zelf wijst de sector ook al sinds de invoering op de negatieve effecten van die importheffing. 

Maat is vol

De afvalimportheffing heeft grote negatieve gevolgen voor de AECs en is aantoonbaar schadelijk voor het milieu. Meer afval belandt in Europa op de stort met als gevolg: uitstoot van het zeer schadelijke methaan. Dat het kabinet de afvalimportheffing nog altijd niet heeft ingetrokken, leidt tot onbegrip en ergernis. Ook bij de FNV. Voor de vakbond is de maat nu vol. De FNV stelt: ‘Schort per direct de importheffing op en betrek ons bij uitvoering van de motie Mulder vanwege de impact op werk en werkgelegenheid in de afvalsector.’ De FNV wijst ook naar Zweden. De Zweedse regering heeft het voornemen om de afvalstoffenheffing en importheffing per 1 januari 2023 in te trekken op basis van een recente evaluatie én vanwege de door de Oekraïne-oorlog ontstane energiecrisis.

Jaarlijkse monitoring

Ook wijst de vakbond op de motie Mulder (32852-168 d.d. 24 juni 2021) waarin staat ‘om in overleg met de afvalsector te komen tot een realistisch scenario voor de afbouw van Nederlandse AVI-capaciteit, passend bij de route naar een circulaire- en klimaatneutrale economie in 2050, en daarbij in elk geval aandacht te besteden aan de effecten op de gehele afvalketen, de werkgelegenheid, de duurzame energie en warmte die AVI’s leveren, en CO2-reductie op Europees niveau.’ De FNV stelt voor de monitoring op Europese CO2-effecten van import en op de energievoorziening jaarlijks uit te voeren. Pas als uit de monitoring mocht blijken dat de import van afval tot meer Europese CO2-uitstoot en minder hernieuwbare energie leidt, zouden in overleg maatregelen genomen moeten worden.’  

 

 

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?