24-01-2022
Deel dit bericht

Mega CO2-reductie haalbaar door recyclen en verbranden van afval!

Nieuw onderzoek toont aan dat een enorme CO2-reductie in 2035 haalbaar is. Europa kan 150 miljoen ton CO2-uitstoot besparen, mits de recycling- en verbrandingscapaciteit binnen de EU en het Verenigd Koninkrijk optimaal wordt benut. De Nederlandse importheffing op afval staat haaks op het realiseren van deze CO2-besparing.

co2 wolk

Besparing CO2-uitstoot

Europa bespaart in 2035 maar liefst 150 miljoen ton CO2-uitstoot als de Europese doelstelling wordt behaald van minimaal 65 procent recycling en maximaal tien procent afvalstort. Dit is de conclusie uit een nieuwe studie van het Duitse Prognos en het Nederlandse CE Delft die de CO2-impact van beter afvalbeheer onderzochten. De onderzoekers berekenden de CO2-effecten van het voorkomen van methaanemissies van stortplaatsen en de vermeden emissies die afvalenergiecentrales bijdragen door de productie van hernieuwbare warmte en elektriciteit. Wanneer er helemaal geen restafval en sorteer- en recyclingresiduen meer zouden zijn, loopt de besparing in Europa zelfs op tot 296 miljoen ton aan CO2-besparing ten opzichte van 2018. Maar dat is puur theorie, want de onderzoekers benadrukken dat er altijd specifieke residuen zullen blijven ontstaan die gestort zullen moeten worden.

Tien afvalstromen  

Het onderzoek betreft tien afvalstromen: 1) papier; 2) glas; 3) plastic; 4) ferro metaal; 5) aluminium; 6) hout; 7) textiel; 8) autobanden; 9) organisch afval en 10) restafval, brandstoffen uit restafval en sorteer- en recyclingresiduen. De onderzoekers wijzen erop dat deze afvalstromen slechts negentien procent van het totale afval betreft en dat bijvoorbeeld minerale afvalstromen buiten beschouwing zijn gelaten. Bij het onderzoek is uitgegaan van de huidige situatie in Europa. Een toename van afval door economische groei en bevolkingstoename of een daling door afvalpreventie is niet meegenomen. De onderzoekers zijn ervan uitgegaan dat Europa, naast het huishoudelijk afval, ook het bedrijfsafval voor 65 procent gerecycled wil zien. De onderzoekers zijn daarbij uitgegaan van het door de Europese Commissie gehanteerde meetpunt van recycling. In de praktijk ontstaan na dit meetpunt nog recyclingresiduen die verbrand of gestort moeten worden. Daardoor komt de hoeveelheid storten in 2035 volgens de onderzoekers alsnog uit op veertien procent. Tenzij er extra verbrandingscapaciteit gerealiseerd wordt.

Beter afvalbeheer   

Van de onderzochte tien afvalstromen werd in 2018 nog 133,3 miljoen ton gestort in Europa. Dat storten (vooral van papier en organisch afval dat ook in restafval zit) leidt tot grote methaanemissies. Maar liefst 120 miljoen ton CO2-reductie (van de te behalen 150 miljoen ton CO2-reductie) wordt in 2035 bereikt door het terugdringen van het storten van afval (vanwege de methaanemissies). De conclusies van dit onderzoek sluiten aan bij die uit de Global Methane Assessment van de Verenigde Naties. Volgens de VN ligt de grootste potentie voor Europa om methaanemissies terug te dringen in beter afvalbeheer. De VN adviseert afvalstort te vervangen door recycling en ‘energy-from-waste’ (energie uit afvalverbranding). In het laatste IPCC-rapport van de VN werd de agressieve werking van methaan duidelijker dan ooit. De helft van de opwarming van de aarde (met 1 graad Celsius) is veroorzaakt door methaan. Eén ton methaanuitstoot is voor wat betreft de klimaatimpact vergelijkbaar met 25 ton CO2 (en als je de impact berekent niet op een tijdschaal van honderd jaar, maar op twintig jaar zelfs 80 ton CO2). Voorkomen dat recycle- en brandbaar afval wordt gestort, levert de grootste CO2-besparing op.

Géén importheffing op afval 

Wanneer Europa in 2035 van de onderzochte afvalstromen niets meer wil storten, moet volgens de onderzoekers de verbrandingscapaciteit voor de verschillende afvalstromen in 2035 zijn toegenomen tot liefst 206,1 miljoen. De verbrandingscapaciteit van alleen de afvalenergiecentrales bedraagt volgens branchevereniging CEWEP nu circa 100 miljoen ton, waarvan 7,5 miljoen ton in Nederland. Volgens Prognos en CE Delft is het essentieel dat alle beschikbare capaciteit in Europa optimaal wordt benut. Beleidsmakers zouden barrières, zoals de importheffing op afval, teniet moeten doen.

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?