18-01-2022
Deel dit bericht

Kamerlid Stoffer (SGP): 'Importheffing op afval zorgt voor meer uitstoot van broeikasgassen'

'Het Europese emissiehandelssysteem werkt pas goed als niet elke lidstaat allerlei extra heffingen, subsidieregelingen of eisen optuigt die de marktwerking verstoren.' Aan het woord is Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP). Afvalvergroeners stelde hem 9 vragen  

 

Kamerlid Stoffer

1. Wat verwacht u van de nieuwe minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot afvalverwerking, zowel nationaal als internationaal? '

We hopen dat ze verder kijken dan de landsgrenzen als het gaat om bijvoorbeeld de importheffing voor buitenlands afval. We vinden dat de bewindslieden iets moeten doen aan de CO2-heffing voor afvalverwerkers. Voorlopig hebben we gewoon afval dat verwerkt moet worden, ook na recycling blijft er een restproduct over dat verbrand moet worden.'

2.De importbelasting op afval is een direct gevolg van het Urgenda-vonnis. Om de CO2-uitstoot snel terug te dringen werd de importbelasting op afval ingevoerd. Was dat een goede beslissing?  

'Deze maatregel vind ik niet verstandig. Het is vreemd dat je teruggrijpt op een internationaal verdrag om maatregelen te nemen, terwijl je bij het nemen van zo’n maatregel als de importheffing en de effectbeoordeling daarbij niet verder kijkt dan de eigen landsgrenzen.'  

3. Jarno Stet, beleidsmedewerker afval van de City of Westminster in Londen en secretaris van de National Association of Waste Disposal Officers liet weten dat door de Nederlandse importbelasting op afval tot gevolg heeft dat in het VK nu meer afval minder efficiënt wordt verwerkt of zelfs wordt gestort. Begrijpt u zijn frustratie?  

'Jazeker. Onder aan de streep zorgt de importheffing voor meer uitstoot van broeikasgassen. We hebben daarom voorstellen ingediend om deze importheffing van tafel te halen.'

 

4. Diezelfde Jarno Stet zegt ook: ,,Het heeft geen enkele zin als elk land voor alle afvalstromen installaties gaat bouwen, dat is kapitaalvernietiging. Duitsland kan chemisch afval goed verwerken en Nederland is sterk met restafval voor verbranding, waarom zou je elkaars kracht niet optimaal benutten?” Heeft hij niet gewoon gelijk? 

 

,,Daar ben ik het helemaal mee eens. We zijn kritisch over de verdergaande Europese integratie, maar Europese samenwerking op het gebied van afval is juist hard nodig. Het is vreemd dat de regering wel inzet op het eerste, maar aan het tweede wat betreft de importheffing voorbijgaat.”

5. Wat vindt u van de antwoorden op uw (herhaaldelijke) vragen of we CO2-uitstoot niet Europees moeten aanpakken, i.p.v. dat we ons voornamelijk focussen op Nederland?

'Er wordt geschermd met de redenering dat we als lidstaat een eigen verantwoordelijkheid hebben en dat het voor ons bedrijfsleven op langere termijn goed kan zijn als we als Nederland vooroplopen in de energietransitie. Maar kijk bijvoorbeeld naar het Europese emissiehandelssysteem. Dat werkt pas goed als niet elke lidstaat allerlei extra heffingen, subsidieregelingen of eisen, zoals een verbod op kolencentrales, optuigt die deze marktwerking verstoren. Nederland doet dat wel, maar haalt tegelijkertijd geen rechten uit de markt. Dan krijg je een waterbedeffect in plaats van serieuze emissiereductie.'

6. In de Volkskrant stond recentelijk een opinieartikel met de kop: Nederlandse afvalsector cruciaal voor Europese klimaatdoelen. In hoeverre onderschrijft u die stelling? 

'Voor de korte en middellange termijn kan onze afvalsector inderdaad een belangrijke rol spelen om afval dat niet gerecycled kan worden op een efficiënte manier te verbranden, zodat minder afval gestort hoeft te worden. Voor de lange termijn hoop ik dat het leeuwendeel gerecycled kan worden.'

7. Wat vindt u ervan dat I&W telkens weer lijkt te ontkennen dat minder import in Nederland leidt tot meer stort in andere Europese landen, terwijl dit met klem wordt tegengesproken door de hierboven genoemde beleidsmedewerker van de City of Westminster in Londen? 

'Ik vind het niet fair. Je kunt baat hebben bij CO2-reductie in eigen land om je eigen veren op te poetsen, bijvoorbeeld in het kader van het Urgenda-vonnis. Dat mag. Maar dat betekent niet dat je vervolgens weg moet kijken van wat er in het buitenland met het afval gebeurt. De signalen uit het buitenland en van onderzoekers zijn duidelijk.'

8.Begrijpt I&W (en een deel van de Kamer) niet dat de Nederlandse importbelasting op afval haaks staat op het streven van de Europese Commissie om het storten van huishoudelijk restafval in 2035 terug te brengen naar 10 procent? Nu wordt een kwart van dit restafval gestort terwijl de Nederlandse AEC’s dit voor een deel kunnen voorkomen.

'I&W is in overleg met de afvalsector over een alternatieve invulling voor de importheffing, maar dat overleg schiet niet op. Door een Kamermeerderheid is aangedrongen op een alternatieve invulling onder voorwaarde dat er overeenstemming met de sector wordt bereikt over een realistisch afbouwpad voor de Nederlandse afvalverbrandingscapaciteit richting 2050. Ik hoop dat er snel knopen doorgehakt worden en dat een Kamermeerderheid zich hier ook voor blijft inzetten.' 

9. Wat vindt u ervan dat er beleid wordt ontwikkeld om de import van 1 á 1,5 miljoen ton restafval economisch onrendabel te maken, terwijl we als Nederland volop andere afvalstromen (onbelast) exporteren, waaronder 1 miljoen ton gevaarlijk afval?

'In één woord: onverstandig. Maar dat zal inmiddels duidelijk zijn.'

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?