12-10-2022
Deel dit bericht

Barthold Schroot (EBN): We moeten alle energiebronnen gebruiken, óók de AECs!

,,We moeten alle energiebronnen gebruiken die we nu tot onze beschikking hebben. Als afvalenergiecentrales capaciteit hebben om méér te leveren, dan is dat welkom.” Dit zegt Barthold Schroot, Strategisch Adviseur Energietransitie bij Energie Beheer Nederland (EBN).

Nederland bespaart jaarlijks anderhalf miljard kubieke meter aardgas dankzij het benutten van energie die geleverd wordt door afvalenergiecentrales. Barthold Schroot noemt de bijdrage van de AECs belangrijk. ,,Zoals dat geldt voor elke energiebijdrage in deze tijd. Ondanks de groei in wind- en zonne-energie zal Nederland tot in de jaren veertig energie moeten importeren om aan de vraag naar energie te voldoen, dus alle bronnen die we op dit moment tot onze beschikking hebben zijn positief.”

Meer warmte  

Ondanks de grote vraag naar energie, werpt het kabinet barrières op die de AECs hinderen, zoals de afvalimportheffing die begin 2020 werd ingevoerd om de import van buitenlands afval (dat hier wordt omgezet in warmte en energie) te ontmoedigen. Dat beleid stuit op onbegrip. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop stelde afgelopen voorjaar tijdens het commissiedebat over leveringszekerheid en de onafhankelijkheid van Russisch gas: ,,Als de importheffing op buitenlands afval verdwijnt, kunnen AECs meer warmte produceren”. Schroot is het daarmee eens. ,,Als AECs de capaciteit hebben om méér te leveren, dan zou dat zeer welkom zijn en dan moeten we daar ook gebruik van maken.”

Energiebronnen

Toch is het kabinetsbeleid nog altijd gericht op het terugdringen van AEC-capaciteit. Wat zijn de gevolgen als de AECs tot 2050 minder energie gaan produceren? Schroot: ,,Als de energiebijdrage van de AECs afneemt, is dat jammer. Nogmaals, alle kleine beetjes helpen voor wat betreft onze energiebehoefte. Nederland heeft als primaire energiebronnen: aardgas (44%); aardolie (37%); hernieuwbare energie (10%); steenkool (6%); kernenergie (1%) en ‘overig’ (2%), die ‘overige bronnen’ zijn samen best groot, en de meeste energie daarvan is afkomstig van AECs.”

Drie pijlers

Wat zijn volgens Barthold Schroot alternatieven voor aardgas nu het gas niet meer uit de eigen bodem komt, de kritiek op biomassa aanzwelt en geothermie lastig te realiseren lijkt? ,,Op korte termijn zijn er nauwelijks alternatieven. Overigens is het gebruik van groen gas niet per se verkeerd. Mits afkomstig van onverdachte biomassa, zoals organische reststromen, kan het een waardevolle aanvulling zijn. Voorlopig is het beleid gericht op drie pijlers: besparen, duurzaam opschakelen en waar dat kan aardgas uit eigen velden winnen. De ontwikkeling van zon- en windenergie gaat goed en de vraag naar olie en gas zal langzaam afnemen, maar tot begin jaren veertig zullen we moeten importeren.” 

Negatieve emissies Welke rol ziet Schroot in de toekomst voor AECs in warmtesystemen? Zijn er mogelijkheden voor open warmtesystemen met meerdere bronnen, waaronder AECs? Schroot: ,,Dat denk ik zeker.  Afvalstromen zijn onvermijdelijk, ook in de toekomst. Warmtenetten zijn dus een logische oplossing. En als de AECs daarnaast ook nog eens de CO2-uitstoot kunnen afvangen zodat negatieve emissies worden gecreëerd, dan is dat een goede volgende stap.”

 

Noot: EBN is het energiebedrijf van de Nederlandse staat en dat zorg draagt voor ‘betrouwbare en betaalbare energie voor vandaag’ en een ‘duurzaam en CO2-neutraal energiesysteem voor morgen’.

 

Volgende keer: Ook híerom wijst EBN-adviseur de afvalimportheffing af!

 

 

 

 

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?