22-03-2023
Deel dit bericht

Alarm om methaanuitstoot!

Dagblad The Guardian luidt de noodklok. ‘Revealed: 1,000 super-emitting methane leaks risk triggering climate tipping points’, zo kopte de krant. Het betreft vooral methaanuitstoot door olie- en gasinstallaties, maar ook van afvalstortplaatsen.

Door de mens veroorzaakte methaanemissies zijn verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de stijging van de mondiale temperaturen in de afgelopen eeuw. Als broeikasgas houdt methaan tachtig keer meer warmte vast dan koolstofdioxide. Wetenschappers zeggen dat er sinds 2007 sprake is van een verontrustende stijging van methaanuitstoot. Zij vrezen dat het streven om de opwarming van de aarde onder de 1,5°C te houden in gevaar komt.

Rottend huisvuil

Ook wijzen de wetenschappers, aldus The Guardian, op ‘serieuze risico's’ op catastrofale klimaatomslagpunten. Volgens het dagblad zijn er wereldwijd meer dan duizend ‘super-uitstoters’, dit betreft voornamelijk uit olie- en gasinstallaties. Ongeveer 40 procent van de door de mens veroorzaakte methaanemissies zijn afkomstig van lekken bij de exploratie, productie en transport van fossiele brandstoffen. Nog eens 40 procent komt uit de landbouw en 20 procent (één vijfde!) wordt veroorzaakt door rottend huisvuil in de afvalstortplaatsen.

Afvalenergiecentrales

Voor wat betreft die afvalstortplaatsen: de Afvalvergroeners wijzen er in eigen land al langer op dat het Nederlandse kabinetsbeleid met betrekking tot de afvalimportheffing leidt tot méér stort (en dus methaanuitstoot) in andere landen. TNO berekende dat de Nederlandse importheffing op afval tot 0,8 Mton meer methaanuitstoot in Europa leidt. Vanwege de hoge kosten komt buitenlands afval minder vaak terecht bij Nederlandse afvalenergiecentrales, waar het wordt omgezet in warmte en energie. Diverse deskundigen wijzen erop dat dit afval weer vaker wordt gestort, hetzij in het landen van herkomst of in landen waar minder toezicht is.

 Landbouwbeleid

In Nederland is de landbouw verantwoordelijk voor de grootste methaanuitstoot. Het kabinet stelt in de Nederlandse Methaanstrategie dat reeds aangenomen landbouwbeleid zorgt dat de methaanuitstoot met 1,2 Mton verminderd zal zijn in 2030. Met eventuele uitkoopregelingen voor stikstofreductie zal de methaanuitstoot verder afnemen. Als het ministerie de methaanuitstoot daarentegen met 0,8 Mton laat oplopen door het aanhouden van de importheffing op afval, dan spannen ze volgens de Afvalvergroeners het paard achter de wagen. Met afvalimport draagt Nederland zijn steentje bij aan de Global Methane Pledge.

Lees het originele bericht hier:

Revealed: 1,000 super-emitting methane leaks risk triggering climate tipping points 

 

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?