17-01-2023
Deel dit bericht

CDA-Kamerlid Mulder neemt zelf poolshoogte bij AEC in Wijster

Onlangs riep ze staatssecretaris Vivianne Heijnen nog op om met de afvalsector in gesprek te gaan. Zelf geeft CDA-Kamerlid Agnes Mulder het goede voorbeeld. Ze bezocht de afvalcentrale van Attero in Wijster en liet zich uitgebreid informeren.

,,In gesprek met #Attero over de overgang naar een circulaire economie. Mooi dat het groene gas feitelijk wordt gebruikt door de inwoners van Midden-Drenthe!” Zo liet CDA-Kamerlid Agnes Mulder na haar werkbezoek aan afvalenergiecentrale Attero in een Tweet weten.

Feitendiscussie Het Tweede Kamerlid riep eerder, tijdens het plenair debat over de Circulaire Economie, staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op zelf ook eens met de afvalsector in gesprek te gaan. Aanleiding hiervoor is de voortdurende feitendiscussie over de CO2-besparing die de importheffing op brandbaar afval Nederland zou opleveren. Mulder: ,,Ik wil de staatssecretaris vragen of zij bereid is om samen met de afvalsector te kijken naar wat de feiten zijn, of we die feiten delen en of daar verschillen in zitten.”  

Andere afweging

Het Kamerlid was verheugd toen de staatssecretaris bereid bleek om met de afvalsector in gesprek te gaan. Ze merkte op: ,,Ik vind het fijn dat we, waar er verschillen van inzicht zijn, de feiten gewoon helder hebben met elkaar. Dan kan je tot een andere afweging komen. Maar verschillend denken over de feiten is heel vervelend. Dat moeten we opruimen met elkaar.” Eerder diende Mulder een motie in waarin ze pleit voor een reductiepad van Nederlandse afvalenergiecentrales waarbij gekeken wordt naar Europese CO2-besparing, hernieuwbare warmte en elektriciteit en naar de effecten in de afvalketen en voor de werkgelegenheid.

Onjuist geïnformeerd

Enkele weken na het plenair debat over de Circulaire Economie moest IenW toegeven dat de staatssecretaris de Tweede Kamer onjuist had geïnformeerd over de CO2-besparing die de importheffing op brandbaar afval Nederland zou opleveren. Het ministerie van IenW noemde het 'een onhandige formulering'. De Afvalvergroeners, Attero, AVR en EEW, zijn verheugd dat het Ministerie met de branche tot gezamenlijk feitenonderzoek wil overgaan.

Zeer enthousiast

Tijdens het werkbezoek is Agnes Mulder uitvoerig geïnformeerd over de afvalverwerking in Wijster. Aan de orde kwamen: afvalscheiding, recyclen, groengas productie, warmtenetten, CO2-afvang, composteren, residuverwerking in een circulaire economie etc. In Wijster wordt het biogas dat wordt gewonnen uit restafval, gft-afval en de stortplaats in een gasfabriek opgewerkt tot groen gas en geïnjecteerd in het gasnet. Agnes Mulder was op dat laatste, zo blijkt uit haar Tweet, zeer enthousiast. 

Groengasbooster

Eerder opende Agnes Mulder in Wijster ook al de groengasbooster die Attero samen met Gasunie en Enexis realiseerde. Deze zorgt ervoor dat de grote hoeveelheid groengas die Attero in Wijster produceert niet alleen Midden-Drenthe voorziet van groengas maar ook op het middendrukgasnet kan worden ingevoed. 

 

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?