22-04-2024
Deel dit bericht

AEC’s realiseren megareductie broeikasgasemissies

De broeikasemissies uit de verwerking van restafval zijn sinds 1990 in Nederland met maar liefst 70 procent afgenomen! Dit blijkt uit het nieuwe Nederlandse National Inventory Report (d.d. 15 april), opgesteld door het RIVM.

Elk jaar maakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de Verenigde Naties Nederland een National Inventory Report. Hierin staat een overzicht van alle belangrijke broeikasgasemissies in Nederland. Alle 198 landen die lid zijn van het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) zijn verplicht deze jaarlijkse rapportage in te leveren.

De recente uitgave van het National Inventory Report meldt dat de broeikasemissies uit restafval sinds 1990 in Nederland met maar liefst 70 procent zijn afgenomen! Een enorme reductie die te danken is aan de investeringen die de sector heeft gedaan in moderne afvalenergiecentrales (AEC’s). Deze centrales zetten niet meer recyclebaar restafval om in warmte en energie; bij dat proces komt CO₂ vrij, maar het voorkomt dat restafval wordt gestort. Juist dat storten leidt tot hoge broeikasemissies. Maar volgens de afvalbedrijven kan de emissie van broeikasgassen nog verder worden teruggebracht door steeds meer plastic na te scheiden en CO₂-uitstoot af te vangen.

Energie-industrie

Het RIVM geeft aan dat AEC’s volgens IPCC (de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering voor de VBN) sinds 2006 onder de categorie ‘energie-industrie’ vallen; productie van elektriciteit en warmte voor openbare doeleinden). De reden hiervan is dat de Nederlandse AEC’s ook elektriciteit en/of warmte produceren voor energiedoeleinden. De Afvalvergroeners wijzen al langer op de belangrijke rol die AEC’s spelen in de Nederlandse energievoorziening. Door de productie van hernieuwbare energie voor stadsverwarming en industrie wordt de inzet van fossiele energie zoals kolen, LNG, aardgas en olie vervangen.

Verduurzaming

De CO₂-besparing die wordt gerealiseerd doordat er mindere fossiele energie wordt gebruikt, zit overigens niet in de RIVM-berekening. Als deze wel zou worden meegenomen zou de CO₂-reductie zelfs méér dan 70 procent bedragen.

De Afvalvergroeners benadrukken dat het verder belasten van de resterende emissies met verbrandingsbelastingen en CO₂-heffingen niet leidt tot verdere verduurzaming. Integendeel. Het risico bestaat dat er door de hogere juist weer méér afval in Europa gestort gaat worden. En dan zullen de stortemissies juist toenemen, zoals ook de Nederlandse afvalimportheffing ertoe heeft geleid dat Europees restafval in de landen van herkomst weer vaker op de stort belandt. Dat storten leidt tot uitstoot van het uiterst schadelijke broeikasgas methaan.

 

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?