06-09-2022
Deel dit bericht

BRUSSEL: ‘Waste-to-energy speelt rol in circulaire economie’

In het laatste IPCC-rapport staat dat Europa 60 tot 70 miljoen ton CO-emissies zou kunnen afvangen bij afvalenergiecentrales (AECs) waarmee AECs zelfs negatieve CO2-emissies kunnen genereren. Daarnaast helpen AEC’s bij het terugdringen van methaanuitstoot uit afval dat anders gestort wordt. Wat vindt de Europese Commissie? Hoe moet de Europese Unie deze kans uit het IPCC-rapport aangrijpen? Een woordvoerder van klimaat-Eurocommissaris Frans Timmermans reageert.

 

Serie: Wat vindt de Europese Unie eigenlijk? (slot)

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adviseert in zijn laatste rapport de schadelijke methaanuitstoot terug te dringen door beter afvalbeheer. Oftewel: minder afval naar de stort. Door de Nederlandse importheffing belandt afval in landen zonder specialistische verwerkingscapaciteit juist vaker op de stort, en dat leidt tot methaanuitstoot. Eén ton methaanuitstoot is qua klimaatimpact vergelijkbaar met 25 ton CO2. Volgens de Europese Commissie is methaan verantwoordelijk voor de helft van de opwarming van de aarde met 1 graad Celsius. De Global Methane Pledge is daarom ondertekend om de methaanuitstoot drastisch terug te dringen. Door afval dat anders elders in Europa gestort wordt te verwerken  in Nederlandse afvalenergiecentrales (AECs) tot duurzame energie wordt bijgedragen aan deze Global Methane Pledge.

 

Afvalhiërarchie

Nederlandse AECs produceren uit restafval evenveel duurzame energie om 1,2 MILJOEN Nederlandse huishoudens van elektriciteit te voorzien. Martien Visser, Lector energie en netwerken berekende eerder dat Nederland jaarlijks anderhalf miljard kubieke meter aardgas bespaart dankzij het benutten van energie uit AECs. De EU laat de Afvalvergroeners weten: ‘Waste-to-energy speelt een rol in de circulaire economie. De AECs verwerken afval dat niet kan worden gerecycled en halen er energie en nuttige materialen uit. Wel dient de afvalhiërarchie (liever recyclen dan verbranden of storten) strikt te worden toegepast.’

Klimaatneutraal

Maar Nederland moet volgens de Europese Commissie zelf keuzes maken, want: ‘De afvalsector valt onder de Effort Sharing Regulation (het beleidskader voor ‘gedeelde inspanningen’ dat onderdeel is van het klimaat- en energiepakket van de EU). Deze geeft de lidstaten de flexibiliteit zelf te kiezen welke sectoren en welke broeikasgassen ze willen verminderen. Zo kunnen lidstaten bijvoorbeeld zelf beslissen of ze willen dat CCS (Carbon Capture and Storage, het afvangen en ondergronds opslaan van CO2,) wordt toegepast op AECs. Als ze in de toekomst onder het emissiehandelssysteem zouden vallen, zou de markt dergelijke toepassingen kunnen stimuleren. Dit kan een positief effect hebben, omdat het ertoe kan leiden dat AECs klimaatneutraal of zelfs negatief worden als biomassa wordt verbrand.’ IPCC stelde al eerder: “In Europe only, the integration of CCS with waste-to-energy facilities has the potential to capture about 60 to 70 million tons of carbon dioxide annually”. Vooralsnog lijkt het Kabinet nog niet in te zetten op deze kans voor significante negatieve emissies. Alhoewel de SDE-subsidies ook zijn opengesteld voor CO2-afvang bij afvalenergiecentrales worden de bijdrage die de Nederlandse AECs zouden kunnen leveren aan het behalen van de CO2-doelstelling en Global Methane Pledge door het Kabinet nog niet aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Reflectie Afvalvergroeners:

Zolang er restafval in Europa gestort wordt is het vanuit klimaatperspectief verstandig om dit afval in Nederlandse AECs om te zetten in warmte en elektriciteit. AECs voorkomen nu al CO2-uitstoot door de vervanging van fossiele energie en het voorkomen van methaanuitstoot uit afval dat anders gestort wordt. Door AECs uit voeren met CO2-afvang wordt die bijdrage vergroot tot sterke negatieve emissies. Hiermee kunnen AECs helpen om de Nederlandse CO2-doelen te halen en industrieën te compenseren die niet de mogelijkheden hebben om volledig CO2-neutraal te worden. Alleen met Europese samenwerking en innovatie kunnen we de klimaatdoelen halen.

De Afvalvergroeners roepen het Kabinet dan ook op om de potentiële klimaatbijdrage van hernieuwbare energieproductie en CO2-afvang door AECs en door het voorkomen van storten in Europa door PBL te laten berekenen om de Tweede Kamer van een volledig beeld te voorzien.

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?