03-05-2022
Deel dit bericht

10 sterke argumenten voor behoud van AECs!

Een deel van ons afval is ongeschikt voor recycling. Onderzoek van Royal HaskoningDHV toont de meerwaarde aan van energieterugwinning in een afvalenergiecentrale (AEC).  AECs zijn nu en in de nabije toekomst nog hard nodig. De Afvalvergroeners zijn van mening dat afvalimportaks een bedreiging voor het borgen van dit maatschappelijke belang van afvalenergiecentrales. Hier volgen 10 argumenten die dit maatschappelijk belang van AECs onderbouwen. 

1. Balans import/export brandbaar afval  -

De import en export van brandbaar afval ontlopen elkaar maar beperkt. Tegenover de geïmporteerde CO2-uitstoot stond een bijna net zo grote geëxporteerde CO2-uitstoot. Door het hinderen van import van brandbaar afval of sluiten van AEC-lijnen kan dit resulteren in een netto export van CO2-uitstoot door het exporteren van RDF en restafval.

2. Steeds meer residuen uit recycling

Door toegenomen scheiden van afval daalt het tonnage restafval, maar stijgt het tonnage recycling-residuen bijna evenveel.

3. Impact verbrandingsbelasting op CO2-uitstoot

De afvalbelasting op geïmporteerd afval heeft er voor gezorgd dat minder afval werd geïmporteerd. Maar er werd in AECs niet minder afval verbrand.

4. Minder CO2-uitstoot door CO2-afvang

Door CO2-afvang zal de komende jaren de fossiele CO2-uitstoot per ton verbrand afval met 53 procent dalen.

5. Negatieve CO2-voetafdruk voor energie

CO2-afvang bij AEC’s maakt het op termijn mogelijk om energie te produceren met een negatieve CO2-voetafdruk.

6. Belangrijke bron hernieuwbare warmte

AECs zijn op dit moment na houtkachels en biomassacentrales de belangrijke bron van hernieuwbare warmte.

7. Belangrijke warmteleverancier

In 2018 leverden AECs met 4,1 PJ 20 procent van de warmte aan de grote warmtenetwerken voor de gebouwde omgeving.

8. Potentieel voor warmte-afzet nog niet volledig benut

Bij een gelijkblijvend afvalaanbod kan de warmte-afzet nog verder groeien.

9. Impact reduceren Nederlandse verbrandingscapaciteit

Een reductie in verbrandingscapaciteit in Nederland levert binnen Europa een netto additionele emissie door storten in plaats van verbranden op van 569 kg CO2-eq per ton restafval. Totdat elders in Europa voldoende verbrandingscapaciteit voor niet recyclebaar restafval en recyclingresiduen is gerealiseerd.

10. Internationale verantwoordelijkheid

In de EU moet in de periode 2022 – 2035 41 Mton capaciteit bijgebouwd worden om te voorkomen dat meer dan 10 procent van het niet-recyclebare brandbare afval wordt gestort. Deze benodigde capaciteit is vijf keer de Nederlandse capaciteit. Zelfs als het streven is dat EU-landen zelfvoorzienend worden in verbrandingscapaciteit zal de Nederlandse overcapaciteit voorkomen dat afval gestort wordt tot het moment dat overal regionaal voldoende capaciteit beschikbaar is.

Royal HaskoningDHV schrijft in het rapport:

 ‘Het verbranden van afvalstoffen is volgens het Nederlandse en Europese beleid uitsluitend toelaatbaar als recycling niet meer mogelijk is. In de circulaire economie en bij het streven naar een grote reductie van de uitstoot van broeikasgassen prevaleert indien mogelijk dus recycling boven verbranding. Als het ontwerp van producten en verpakkingen of gedrag van de ontdoeners ervoor zorgt dat materialen niet meer te recyclen is het terugwinnen van energie de beste optie en prevaleert dit boven storten. Dit rapport gaat over afvalstromen die niet meer geschikt zijn voor recycling. De huidige praktijk is dat een aanzienlijk deel van het afval ergens in de keten ongeschikt wordt voor recycling. Voor dit afval is energieterugwinning in een AEC de meest gewenste oplossing.’

De Afvalvergroeners vinden:

‘Het onderzoek van Royal HaskoningDHV laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Wij verzoeken de Tweede Kamer de importheffing op afval in te trekken. Als de motie Mulder over de verbrandingscapaciteit en importheffing goed wordt uitgevoerd, wordt een reductiepad afgesproken waarbij gekeken wordt naar Europese CO2-besparing, hernieuwbare warmte en elektriciteit en naar de effecten in de afvalketen en voor de werkgelegenheid.’

 

 

Download hier het hele rapport

 

 

 

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?