23-08-2023
Deel dit bericht

'AEC-capaciteit noodzakelijk voor klimaatneutraliteit in 2050'

De Europese Unie wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar ook daarna zijn er restemissies (ook in Nederland). Daarom is minstens een gelijke hoeveelheid negatieve emissies nodig om de CO2-uitstoot te compenseren. CE Delft ziet een grote rol weggelegd voor de Nederlandse afvalenergiecentrales.

 De Nederlandse landbouw, industrie en transportsector zal ook na 2050 nog CO2-uitstoten. Dat zal tussen de 8,8 en 38,3 miljoen ton CO2 per jaar zijn; de exacte hoeveelheid is afhankelijk van verschillende scenario's. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, moet de EU in 2050 echter klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat er in 2050 netto geen broeikasgas meer mag worden uitgestoten. Om de CO2-uitstoot te compenseren, zijn dus negatieve emissies nodig. Ons land heeft dan naar verwachting jaarlijks miljoenen tonnen aan negatieve emissies nodig.

Verschillende opties

CE Delft heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de potentie van negatieve CO2-emissies van verschillende opties onderzocht. In het rapport ‘Koolstofverwijdering voor klimaatbeleid - Analyse van behoefte, aanbod en beleid voor negatieve emissies in Nederland’ stelt CE Delft dat AEC’s een van die opties zijn om CO2-uitstoot te compenseren. In 2050 kunnen AEC’s dankzij CO2-afvang maar liefst 4,8 Mton negatieve CO2-emissies realiseren.

Koolstofbudget

Zo werkt het: als een AEC afval verbrandt, dan is circa een derde van de inhoud van fossele oorsprong en twee derde van biogene oorsprong. Dit betekent dat de uitstoot ook twee derde biogene CO2 is. Echter, in het Kyoto-protocol (en de Parijs-afspraken) telt alleen de fossiele CO2 -uitstoot mee in het koolstofbudget. Als AEC’s naast fossiele CO2 ook biogene CO2 uit de atmosfeer kunnen halen, dan levert dat extra winst op, en die telt als een negatieve emissie.

Capaciteitsreductie

Om te bewerkstelligen dat AEC’s in 2050 4,8 Mton aan negatieve emissies reduceren, moeten ze 7,5 Mton CO2 afvangen. Die hoeveelheid is de volledige uitstoot van alle huidige AEC-capaciteit. Om die negatieve emissies in 2050 te kunnen realiseren, is het dus van belang dat de huidige AEC-capaciteit gehandhaafd blijft. Het handhaven van deze capaciteit was vanuit klimaatperspectief sowieso al nodig om methaanemissies te voorkomen.

AEC-capaciteit

De Verenigde Naties gaven in hun Global Methane Assessment aan dat Europa het beste methaanemissies kan voorkomen door minder afval te storten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet echter juist in op het terugdringen van AEC-capaciteit om de nationale CO2 -uitstoot te verminderen.

Importbelemmeringen

De Afvalvergroeners wijzen er al langer op dat AEC-capaciteitsreductie en importbelemmeringen voor buitenlands restafval tot gevolg hebben dat elders in Europa restafval vaker op de stort belandt en dat storten leidt tot uitstoot van het zeer schadelijke broeikasgas methaan. Het rapport van CE Delft maakt duidelijk dat AEC’s daarbovenop nog eens kunnen helpen de klimaatdoelen te behalen met negatieve CO2-emissies. Dit maakt AEC’s de komende decennia tot een nog belangrijkere pijler tegen klimaatverandering.

 

Het hele rapport van CE Delft lezen?  Klik HIER!

 

Afvalvergroeners.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn, daarnaast willen we graag uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u beter en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?